Psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie door Kiddelie

Ontwikkelen en veranderen door te doen,

ervaren en spelen

Psychomotorische kindertherapie en speltherapie zijn geschikt voor kinderen tussen de 3 en 13 jaar oud, die een risico hebben op vastlopen of al zijn vastgelopen in hun ontwikkeling en dit laten zien in hun gedrag. Het is een non-verbale vorm van therapie, waarbij ik gebruikmaak van spel, beweging, creatieve middelen en ritme, zoals muziek. Het is een doe-therapie.

Deze vorm van therapie is een effectieve manier om kinderen vanuit hun perspectief verder te helpen in de ontwikkeling. Ieder kind is anders en ik speel in op de behoeften van het kind. Ik kijk naar de krachten en talenten van het kind. Deze zet ik in om gebieden die wat meer aandacht vragen, te versterken.

Binnen de psychomotorische kindertherapie werk ik met vier pijlers:

Sociaal

Kinderen kunnen problemen ervaren bij het maken van vriendjes, kunnen erg verlegen of agressief zijn en problemen hebben in de interactie met leeftijdgenoten of volwassenen.

Emotioneel

Kinderen kunnen moeite hebben met het reguleren van emoties, een laag zelfbeeld hebben en last hebben van angsten en/ of weinig zelfvertrouwen. Ook kunnen kinderen slaap- en/ of eetproblemen hebben, kan hoogsensitiviteit een rol spelen en kan het zijn dat ze niet goed weten wie ze zijn of waar ze bij horen.

Cognitief

Kinderen kunnen moeite hebben met focus en concentratie, last hebben van motivatieproblemen en/ of moeilijk kunnen plannen.

Sensomotorisch

Het kan voorkomen dat kinderen weinig lichaamsbewustzijn, houterig bewegen of moeite hebben met prikkelverwerking.

Mijn dochter voelt zich veilig als ze met Jitske praat. Haar sessies zijn erg levendig en interactief. Ik ben vooral te spreken over de manier waarop ze de sessie aan past aan de behoeften van het kind.

– Moeder van A.

Psychomotorische kindertherapie

Kinderen kunnen ook vastlopen in hun ontwikkeling vanwege een ziekte of stoornis. Voorbeelden hiervan zijn autisme, AD(H)D, een angststoornis, een depressie of een taalontwikkelingsstoornis.

Ook kunnen er problemen ontstaan vanwege een trauma (verlies van iemand, misbruik, ongeluk, ziekte) of als er sprake is van hechtingsproblematiek.

Kinderen die een schokkende gebeurtenis hebben ervaren, kunnen last krijgen van (psychische) problemen. Zo’n gebeurtenis kan leiden tot een trauma, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Als traumatische/ schokkende gebeurtenissen zich herhalen, is de kans op een trauma groter.

Dit neemt niet weg dat een éénmalige traumatische ervaring ook kan zorgen voor (tijdelijke) veranderingen in het gedrag. Onverwerkte trauma’s kunnen op korte en lange termijn grote gevolgen hebben op de ontwikkeling van het kind.

Behandelprocedure

Stap 1

Intakegesprek

 

Hierin gaan we uitgebreid in op de problematiek en ontwikkelingsgeschiedenis van het kind. Indien van toepassing verzamelen we ook psychologische, medische en/ of schoolgegevens van het kind. Het NMT-traject kan ook de start zijn van een psychomotorisch kindertherapietraject. Het intakegesprek komt dan te vervallen.

Stap 2

Psychomotorisch onderzoek

 

Tijdens deze sessies breng ik het gedrag in kaart en analyseer ik dit volgens de verschillende pijlers van de psychomotorische therapie: sociaal, emotioneel, cognitief en sensomotorisch. De sterke en zwakke componenten worden onderzocht en bekeken. Dit gedrag wordt in context geplaatst, zoals aanleg, gebeurtenissen uit het heden en het verleden. Hieruit volgt een analyse en bepaal ik of psychomotorische kindertherapie de beste methode is voor jouw kind.

Stap 3

Behandeladvies

 

Uit het psychomotorisch onderzoek volgt een onderzoeksrapport. Tijdens een gesprek met de ouders/ verzorgers wordt dit rapport besproken en stel ik een behandeladvies op. Daarna starten we de therapie.

Stap 4

Start behandeltraject

 

Over het algemeen ontvangt jouw kind wekelijks een therapiesessie van 45-60 minuten. Afhankelijk van de problematiek en hulpvraag bepalen we de lengte van een behandeltraject.

Tijdens de behandeling werken we op een spelende manier aan de ontwikkeling van het kind, het verwerken van trauma’s en het oefenen van nieuw gedrag. De therapie is uniek voor ieder kind en sluit aan op hun belevingswereld. Sommige kinderen zijn graag creatief bezig, anderen bewegen graag, spelen het liefst met het poppenhuis of doen een bordspel.

Stap 5

Afsluiting

 

Samen met het kind en de ouders/ verzorgers werk ik toe naar de afsluiting van het traject. We doen dit alleen als alle betrokkenen voelen dat de therapie afgesloten kan worden en het kind het zelf aankan. Alle kinderen krijgen een ‘ik kan altijd terugkomen’ kaartje mee. Op elk moment kan het kind zelf aangeven dat hij/ zij nog een keertje wil komen spelen bij mij.

Vergoedingen

Ben je benieuwd of mijn diensten vergoed worden door jouw zorgverzekeraar? Bekijk mijn tarievenpagina voor meer informatie.

Tijdens de sessies zet ik zowel psychomotorische kindertherapie als speltherapie in. Mijn doel is dat jouw kind iedere week denkt: “Yes, ik ga weer lekker spelen bij Jitske!” Want we groeien door te spelen.

Ik geef zowel therapie en coaching in het Nederlands als in het Engels. Op dit moment maak ik gebruik van teletherapie. Dit is online therapie. Na de pandemie zal er weer therapie plaatsvinden in de praktijk.

Een aantal voorbeelden van speelmogelijkheden (interventies) die ik veel gebruik zijn:

  • Het samen bouwen van een hut of hindernisbaan.
  • (Ballon)tennis en paaltjesvoetbal.
  • Spelen met lego of blokken.
  • De zandtafel.
  • Spelen met het poppenhuis.
  • Ritme, zoals schommelen of muziek.
  • Sensomotorische activiteiten; een spel met een bak vol met rijst, scheerschuim, water of zand.
Open chat
Contact
Hallo, kan ik je helpen?