Theraplay

Wat is Theraplay?

Theraplay is een speelse methode om de interactie tussen ouder en kind te versterken. Binnen de Theraplaymethode maak ik gebruik van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Door deze activiteiten te doen, verbetert het contact. Als ouder leer je je kind beter aanvoelen en te begrijpen. Theraplay is bedoeld voor het kind, samen met de huidige primaire verzorger. 

Theraplay staat voor opgroeien met plezier voor ouder en kind. Natuurlijke interactiepatronen ontstaan meestal vanzelf tussen ouders en kind. Theraplay is gebaseerd op deze natuurlijke interactiepatronen. Niet bij alle ouder-kindrelaties gaat dit vanzelf. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals een traumatische gebeurtenis, pleegzorg of adoptie, hechtingsproblematiek of een stoornis, zoals autisme.

Theraplay kan worden ingezet om die gehechtheidsrelatie op te bouwen op een positieve manier en met plezier. Een goede ouder-kindrelatie is van groot belang voor een goede ontwikkeling van het kind.

Ik vind Jitske vriendelijk en goed met kinderen en ze luistert echt naar wat mijn zoon zegt.

– Moeder van L.

Theraplay therapie

Wanneer kies ik voor theraplay?

De belangrijkste reden om voor Theraplay te kiezen, is als je als ouder/ verzorger het gevoel hebt vast te lopen in de relatie met je kind. Vaak is er bij het kind bepaald gedrag te zien dat als negatief bestempeld wordt, zoals boosheid, agressie en controlerend gedrag. Of juist angstig, teruggetrokken en claimend gedrag. Je kunt je als ouder machteloos voelen en in een negatieve spiraal terechtkomen als gezin. Theraplay is dan een geweldige manier om hier weer uit te komen.

Bekende Theraplay activiteiten zijn het blazen van een bellenblaas en het vangen van de bellen, het stapelen van handen (bijvoorbeeld op het oud Hollandse liedje Olleke Bolleke) of het maken van een handafdruk met lotion. Ik werk met zowel kalmerende als stimulerende activiteiten. De Theraplaysessie wordt altijd afgesloten met een verzorgende activiteit, zoals het lezen van een boekje en het gezamenlijk eten en drinken van iets lekkers.

Behandelprocedure

Stap 1

Intake

 

Uitgebreide intake met de primaire verzorgers, zoals ouders of pleegouders. Hierbij gaan we in op de reden waarom jullie hulp zoeken en wat jullie willen bereiken. Ook kijken we naar alle relaties en interacties in rondom het kind en de ouders.

Stap 2

Kennismaking met de Marschak Interaction Method (MIM)

 

De Marschak Interaction Method (MIM) is een methode waarmee ik de interactie tussen ouder en kind in kaart brengen. Door middel van ouder-kind-spelobservatie, zet ik de MIM in als een diagnostische tool. Het is uniek en gaat altijd samen met de theraplaymethode. Afhankelijk van de samenstelling van het gezin, zijn er één of meerdere MIM-sessies. Meestal zal dit een deel met de eerste ouder, een deel met de tweede ouder en een deel met beide ouders zijn. Dit vindt plaats op één moment. Alles wordt opgenomen op video en besproken met de ouders.

Stap 3

Analyse

 

Analyse van de MIM. Als therapeut bekijk ik alle gemaakte videobeelden van de MIM en analyseer wat ik zie. Hieraan kunnen bepaalde conclusies verbonden worden en het schept duidelijkheid over de interactiepatronen tussen ouder en kind. Dit bespreken we samen in een gesprek en ik laat hierbij ook videobeelden zien. Hieruit volgt een plan voor het starten van Theraplay.

Stap 4

Start van Theraplay

 

Start van de Theraplay. Over het algemeen zullen de eerste sessies plaatsvinden zonder ouders of met ouders als observant in de kamer, maar niet als deelnemer. Gaandeweg zal eerst één ouder, en later de tweede ouder, betrokken worden bij de Theraplaysessies. De sessies volgen een patroon en er wordt altijd gebruikgemaakt van de vier Theraplaydimensies: structuur, verbondenheid, verzorging en uitdaging. Het begin van het traject is intensief en er zijn wekelijkse sessies en feedbackgesprekken.

Stap 5

Tussentijdse gesprekken

 

Gedurende de periode dat er Theraplay gegeven wordt, vindt er regelmatig een gesprek plaats met de ouders. Hierbij kunnen videobeelden worden bekeken, feedback gegeven worden en er zullen soms opdrachten meegegeven worden om thuis uit te voeren.

Stap 6

Afronding

 

Dit is de afronding van het Theraplaytraject. Vaak zal het eerste intensieve deel afgesloten worden met een afscheidsfeest. Vervolgens volgen er nog een aantal terugkomsessies. De intensiteit hiervan is afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de problematiek.

 

Vergoedingen

Ben je benieuwd of mijn diensten vergoed worden door jouw zorgverzekeraar? Bekijk mijn tarievenpagina voor meer informatie.

Open chat
Contact
Hallo, kan ik je helpen?