Remedial Teaching

Neurosquentiële Model van Therapie (NMT)

Wat houdt Remedial Teaching in?

Remedial teaching is er voor kinderen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van leren. Een remedial teacher ondersteunt bij het leerproces en helpt kinderen die problemen hebben op school en in het dagelijks leven.

Bij Kiddelie ondersteun ik bij alles dat is gelinkt aan taal en communicatie. Het is uitermate geschikt voor kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben (NT2) of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Ook kinderen die doof of slechthorend zijn of een autisme spectrum stoornis hebben kunnen hier vaak extra ondersteuning bij gebruiken.

  • Nederlands als tweede taal
  • Taalontwikkelingsstoornis
  • Doof of Slechthorend
  • Austisme spectrum stoornis
  • Dyslexie
  • En meer…

Een kind komt 1 of 2 keer per week, 30-60 minuten, voor ondersteuning bij mij. Hier werken we aan de hulpvraag en de daaraan gekoppelde doelen. Dit gaat altijd in overleg met ouders en andere betrokkenen zoals de leerkracht.

We beginnen altijd met een uitgebreide intake om in kaart te brengen wat de hulpvraag is en waar we aan gaan werken. Vervolgens start de individuele ondersteuning met het kind. Dit kan online, bij mij thuis in de praktijk en soms ook op school plaatsvinden.

Spelenderwijs werken we aan doelen zoals woordenschat, zinsbouw of begrijpend lezen en spelling. Ook werken we aan communicatieve vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ter ondersteuning gebruik ik nederlands ondersteund met gebaren (NMG).

We make memories, but memories make us, too…

– Bruce D. Perry

Wat ik vaak zie is dat kinderen moeite hebben met taal en/of communiceren. Of dat nu zit in het begrijpen van de taal of het zelf spreken. Dat deze kinderen ook vaak bepaalde angsten of gedragsproblemen ontwikkelen. Angst om te falen, angst om niet begrepen te worden, angst om te spreken. Frustratie omdat iemand je niet begrijpt, boos worden omdat je niet op het woord kan komen of misschien wel handen/voeten in plaats van woorden gebruiken (agressiviteit). Dit kan grote gevolgen hebben op school en in het dagelijks leven.

Taal is overal, taal is er altijd. Het is dus begrijpelijk dat als een kind moeite heeft met taal en/of communiceren dat er ook problemen ontstaan op andere gebieden.

 Bij kiddelie kan ik goed ondersteunen en begeleiden op alle gebieden. Ik kan helpen door middel van remedial teaching en de focus leggen op het aanleren en oefenen met taal en communicatie.

Daarnaast kan ik als kindertherapeut ook ondersteunen bij de problematiek die samen kan hangen met taal- en/of spraakproblemen.

Ik kijk altijd naar het complete plaatje en biedt een persoonlijk en compleet pakket aan.

 

 

Open chat
Contact
Hallo, kan ik je helpen?